Prawa autorskie

I. Prawa autorskie do teści zawartych na stronie internetowej w domenie kalet.pl, page4.com.pl, artmack.pl i podstronach. © Michał Kalet, 1995-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane obrazy i treści są chronione prawem autorskim! Cała zawartość wyświetlana na tej stronie internetowej i wszystkich podstronach łącznie ze stronami niejawnymi (linki do stron np. prywatnych i/lub zabezpieczonych hasłem), wraz ze zdjęciami, tekstami, projektem strony, kodem źródłowym stron internetowych są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi w Polsce i innych krajach. Sprzedaż, transfer, kopiowanie, publikowanie, udzielanie licencji lub jakakolwiek dystrybucja fragmentu lub całości, jeśli nie zostało określone inaczej na wybranej podstronie, jest, bez pisemnej zgody autora Michała Kalet, zabroniona.

II. Prawa autorskie wizerunków zawartych na zdjęciach (odbitkach i/lub plikach cyfrowych) wykonanych przez Michała Kalet a związanych udzieloną licencją z klientami do których należą. © Michał Kalet, 1995-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane obrazy są chronione prawem autorskim i udzieloną licencją dla klienta, dla którego zostały wykonane! Przekazanie majątkowych praw autorskich i/lub udzielenie licencji nastąpiło lub nastąpi zgodnie z wiążącą obie strony pisemną umową lub fakturą z wyraźnym oznaczeniem zakresu udzielenia licencji. Do momentu niepodpisania tejże, prawa majątkowe do prezentowanych zdjęć należą wyłącznie do autora zdjęć. Prezentacja zdjęć w domenach kalet.pl, page4.com.pl, artmack.pl i podstronach odbywa się na podstawie prawa autorskiego do publikowania wykonanego dzieła przez autora na dostępnych dla niego polach eksploatacji do ich prezentacji z wyłączeniem ich komercyjnego wykorzystania.

Aktualizacja na dzień 1.04.2015.

Proszę nie kopiować powyższej klauzuli praw autorskich! Szanuj moją pracę a ja będę szanować Twoją. Wykrycie przywłaszczenia całości lub fragmentów będzie zgłaszane do wyszukiwarek internetowych jako kradzież własności intelektualnej i może skutkować banowaniem Twojej strony z wyników wyszukiwania. Nie warto!

Michal Kalet Photography